ติดต่อ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย 
อำเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130

 

 Google MAP